Giới thiệu

Lượt xem:


Trường Mầm Non số 2 Hòa Liên được thành lập vào tháng 8 năm 2011. Trường đóng tại Thôn Hưởng Phước- Xã Hòa Liên-Huyện Hòa Vang- TPĐN. Trường hiện có 4 điểm trường đó là : Khu vực chính Hưởng Phước , khu vực lẻ  Hưởng Phước 2, khu vực lẻ Vân Dương 1 và khu  vực lẻ Vân Dương 2.  Trường có 10 lớp : 9 Lớp MG, 1 lớp Nhà trẻ với 280 học sinh. Trường có tổng số 29 Cán Bộ, Giáo viên, Nhân viên. Năm học 2015 – 2016 Trường có 10 lớp: 9 lớp MG, 1 Lớp Nhà trẻ với 305 học sinh. Trường có tổng số CBGVNV: 33 người.

Trường có chi bộ độc lập với 6 đảng viên (5 chính thức; 01 dự bị). Năm học 2015 – 2016 số lượng đảng viên trong Chi bộ trường đã tăng lên: 10 người ( trong đó 9 chính thưc, 01 dự bị)
           Năm học 2011-2012: Năm trường được thành lập
Trường đạt: Khá
Chiến sĩ thi đua cơ sở: 01 người
Chi đoàn: Vững mạnh
Công đoàn: Vững mạnh
Chi bộ: Khá
           Năm học: 2012-2013: Tổng số cán bộ, GV, NV là 29 người( Trong đó: BGH: 03; GV: 19; NV: 07).
Trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến
Chiến sĩ thi đua cơ sở: 04 người
Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc
Chi đoàn: Vững mạnh
Chi bộ: Trong sạch vững mạnh
            Năm học 2013-2014: Trường có tổng số cán bộ, GV,NV là: 30 người (BGH: 03; GV: 20; NV: 07).
Trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến

Chiến sĩ thi đua cơ sở: 05
Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc
Chi đoàn: Vững mạnh
Chi bộ: Trong sạch vững mạnh
Năm học 2014-2015: Trường có tổng số cán bộ, GV,NV là: 33 người (BGH: 03; GV: 22; NV: 08).
Trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến
Chiến sĩ thi đua cơ sở: 03 người
Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc
Chi đoàn: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Chi bộ: Trong sạch vững mạnh
Năm học 2015 – 2016: Trường có tổng số cán bộ, GV,NV là: 33 người (BGH: 03; GV: 22; NV: 08).

Đánh giá chung: Mặc dù nhà trường mới được thành lập, các tổ chức trong nhà trường vừa được củng cố, cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn nhất định, thế nhưng trong hơn 5 năm qua với sự nổ lực, quyết tâm của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường đã xây dựng nội bộ đoàn kết, các tổ chức đoàn thể luôn phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua thông qua các hội thi,  hoạt động lễ hội, đặc biệt chất lượng CSGD trẻ luôn được coi trọng, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, luôn thi đua dạy tốt- Học tốt, kết quả trong học kỳ I năm học 2014-2015, 100% GV tham gia thi lý thuyết đạt kết quả tốt, 100% GV tham gia thi “ Làm đồ dùng dạy học” cấp trường, Qua hội thi “Làm đồ dùng dạy học cho trẻ khuyết tật học hòa nhập” đạt giải C cấp thành phố, 1 GV tham gia thi  “Thiết kế giáo án điện tử” đạt giải khuyến khích cấp thành phố. Công đoàn GD nhà trường phối hợp với Công đoàn giáo dục trên địa bàn xã Hòa Liên thi đánh bóng chuyền đạt giải II cấp huyện. Qua kết quả nêu trên cũng là sự nổ lực rất lớn từ tập thể HĐSP nhà trường và đây cũng là bước khởi sắc cho năm học 2013-2014./.